Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
AKTUÁLIS FÉLÉV
Időbeosztás
Fogadóórák
Órarendek
Tételsorok
Segédanyagok

Tanulmányi időbeosztás 2022-2023. I. szemeszter

Regisztráció, beiratkozás:
2022. augusztus 31 - szeptember 3.
Tárgyfelvétel:
2022. augusztus 31 - szeptember 10.
Szorgalmi időszak:
2022. szeptember 5 - december 9.
Vizsgaidőszak:
2022 december 12-23 és 2023 január 2-28.
Szakdolgozat leadási határidő
2022. november 18.

Órarendek
Frissítve: 2022. augusztus 29.

NAPPALI tagozatos órarendek/tervezetek Kulturális antropológia BA, képzésben résztvevő hallgatók számára.

kulturalis_antropologia_ba_2022_23_osz.pdf

LEVELEZŐ és NAPPALI tagozatos konzultációs rend/tervezet a Kulturális antropológia MA I-II. képzésben résztvevő hallgatók számára.

kulturalis_antropologia_ma_2022_23_osz.pdf

LEVELEZŐ és NAPPALI tagozatos konzultációs rend/tervezet a Médiaismeret és Kommunikációtanár, valamint Média-, Mozgókép és Kommunikációtanár osztatlan és ösvényes képzésben résztvevő hallgatók számára.

osztatlan_es_osvenyes_kommunikácio_tanar_2022_23_osz.pdf

Levelező online kurzusok módosított leírása
Frissítve: 2022. október 13.

BTKVALM103 Identitás és mobilitás

BTKVAL309 Diplomamunka szeminárium

BTMMKL21 Műfaji film

BTKUMSZV3L32 Kulturális gender-tanulmányok

BTOSVLETT403 Biomedicinális etika

BTOSVLETT404 Individuális etika

BTSOVLETT405 Társadalmi nemek kutatása

BTOET3L01 Etikatörténet és általános etika I.

BTOET7L01 Szociális etika

BTMMKL29 Kreatív film- és média terepgyakorlat

BTOETSZL1-22 Mutimédia

Tanárok fogadóórái

A fogadóórák időpontja 2022. szeptember első hetében kerül fel a honlapra!
Az első héten az óramegbeszéléseken tudják feltenni a kérdéseiket.

Tételsorok

BA képzés alapvizsga tételsor
BA képzés szigorlati tételsor
MA képzés szigorlati tételsor

Szakdolgozathoz

Szakdolgozati témák BA képzésnek
Szakdolgozat formai követelmények
BTK Szakdolgozatkészítési szabályzat

Terepmunka

Terepadatlap MA képzés

Szakmai gyakorlat

Igazolás szakmai gyakorlatról
Együttműködési megállapodás

Letölthető segédanyagok

Családi album
Vizuális antropológiai
szöveggyűjtemény I.
Antropológiai dokumentumfilmek
Vizuális antropológiai
szöveggyűjtemény II.