ME BTK Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete Távoktatási Információk

Bizonyára már Önök is értesültek arról, hogy a koronavírus járványra való tekintettel a Miskolci Egyetem vezetése - összhangban a Magyaroszág Kormánya által kihirdetett intézkedésekkel - 2020. március 12-től a rendelkezés visszavonásáig megtiltotta a hallgatók számára az egyetem épületeibe történő belépést.

A hatályos Rektori-Kancellári utasítás szerint az oktatási tevékenységet távoktatási formában fogjuk folytatni.

Az oktatók a Neptun rendszeren keresztül, illetve e-mailben fogják Önöket megkeresni és informálni arról, hogy az általuk tartott egyes kurzusok a távoktatás keretein belül hogyan folytatódnak.

Az alábbiakban a ME BTK Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézetének távoktatással kapcsolatos munkatervei, illetve a módosított tantárgyleírások érhetők el.

A távoktatással kapcsolatos további konkrét anyagokat és a kommunikációs felületek használatához szükséges jelszavakat az oktatók e-mail útján, vagy a Neptun rendszeren keresztül küldik meg az egyes kurzusok hallgatóinak

Felhívjuk figyelmüket, hogy az egyetemen jelenleg személyes tanulmányi ügyintézésre nincs lehetőség! Az egyes tantárgyakkal kapcsolatosan elsősorban E-MAIL útján keressék az adott oktatót, egyéb tanulmányi ügyekben szintén E-MAIL-ben a Hallgatói Központot, illetve az intézeti titkárságot btkvat@uni-miskolc.hu címen.

Távoktatási tervezetek

Intézetünk minden oktatója a kar által előírt szempontok alapján távoktatási tervezetet készített, melyet az alábbiakban tölthetnek le.

Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék
Filozófiai Tanszék
Módosított tantárgyleírások

A távoktatás bevezetése miatt az egyes tantárgyak óraleírásai módosulhattak. Ezeket az alábbiakban tölhetik le. Ha bármilyen kérdésük van ezzel kapcsolatosan kérjük keressék az óratartó oktatót e-mail (a távoktatási tervben minden oktató megadta az aktuális e-mail címét) útján, vagy a vele megbeszélt elektronikus kommunikációs csatornán. A Neptunnal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak az intézeti titkársághoz a btkvat@uni-miskolc.hu postafiókon keresztül. Személyes ügyintézésre pillanatnyilag nincs lehetőség!

Kotics József
Dobák Judit
Faragó László
Lajos Veronika
Molnár Ágnes
R. Nagy József
Simon Zoltán
Török Zsuzsanna
Gáspár Csaba László
Bognár László
Hell Judit
Makai Péter
Nyírő Miklós
Veres Ildikó